Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu

 

Witamy na naszej witrynie 

 

Szanowni Państwo.

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru

Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu

zwraca się z prośbą o pomoc w gromadzeniu środków finansowych na ufundowanie sztandaru naszej szkole, która w bieżącym roku będzie obchodziła jubileusz 100 –lecia .

W roku 2011 szkole zostało nadane zaszczytne imię Małego Powstańca.

Dobrowolne wpłaty gromadzone są na specjalnym koncie:

Bank Spółdzielczy Mazowsze

30 9042 0003 0000 1948 2000 0020

Dodatkowo w sekretariacie szkoły można nabyć pamiątkowe cegiełki.

 

Wszystkim darczyńcom dziękujemy, że zechcieli brać udział

w budowaniu historii i tradycji naszej szkoły.

       Izabela Tomaszewska

                                                                                                             Projekt sztandaru 

 

Jak do nas dojechać ? 

Księga gości